Välkommen till Skånskt Terapicentrum!

Vi på Skånskt Terapicentrum arbetar med individer, par, familjer, grupper och arbetsplatser utifrån ett salutogent perspektiv.
Ett sådant synsätt innebär att fokus ligger på att hitta vägar som befrämjar hälsa.

Kontakta oss

Våra behandlingsmetoder

Skånskt Terapicentrum erbjuder flera behandlingar i form av Psykodynamisk terapi, KBT inriktade metoder,
Par- och familjeterapi och Hypnosterapi.

Kontakta oss

OM OSS

Vi på Skånskt Terapicentrum arbetar med individer, par, familjer, grupper och arbetsplatser utifrån ett salutogent perspektiv. Ett sådant synsätt innebär att fokus ligger på att hitta vägar som befrämjar hälsa.

Våra behandlingar

  • Psykodynamisk terapi
  • KBT inriktade metoder
  • Par- och familjeterapi
  • Hypnosterapi

Besöksadress

Österlånggatan 15
291 33 Kristianstad
Åse Persson: 0705-248627
Ewa-Palmér Wikdahl: 0705-319245
E-post: info@skansktterapicentrum.se

E-post

Åse: ase_persson@telia.com
Ewa: palmerwikdahl@hotmail.com

Kontoret: info@skansktterapicentrum.se

VI SOM ARBETAR HÄR

arbetar med individer, par, familjer, grupper och arbetsplatser utifrån ett salutogent perspektiv. Ett sådant synsätt innebär att fokus ligger på att hitta vägar som befrämjar hälsa.

Vi som arbetar här heter Åse Persson och Ewa Palmér-Wikdahl.
Ewa

Ewa-Palmér-Wikdahl

Leg psykolog. Specialistbehörighet i klinisk psykologi. Psykoterapiutbildning inom psykodynamiska metoder och KBT inriktade metoder. Hypnosutbildning, Gruppsykoterapiutbildning och utbildning inom kreativa psykoterapimetoder.

Jag tar emot klienter individuellt och i grupp.
Mångårig erfarenhet av handledning till landsting, kommun och privata vårdgivare inom skola, socialtjänst, psykiatri och somatik.
Chef / arbetsledare handledning.

Åse

Åse Persson

Socionom. Leg psykoterapeut/spec familjeterapi.
Handledarutbildad i psykosocialt arbete. Arbetar anknytningsbaserat och med kreativa metoder.

Jag tar emot par och familjer för psykoterapi.
Mångårig erfarenhet av grupphandledning och konsultation till kommuner, landsting och privata vårdgivare.

Skånskt Terapicentrum