Hypnosterapi

Ordet hypnos betyder förändrat medvetandetillstånd som man kan nå genom olika avslappningstekniker. Därefter kan man arbeta utifrån olika metodinriktningar, psykodynamiska eller KBT inriktade, beroende på problematik. Att arbeta i ett förändrat medvetandetillstånd gör att fokus riktas inåt i inre bildupplevelser som kan riktas mot den problematik individen söker för. Detta kan ske i strukturerade metoder med ett tydligt mål eller mer processinriktade där individen mer är intresserad att se vad som visar sig i denna ”bildresa” En kreativ metod inom hypnosterapi är symbolterapi som kan vara både temainriktad och friare i sitt arbetssätt.

Kontakta oss gärna för mer information eller vid eventuella frågor!