KBT inriktade metoder

KBT är ett samlingsnamn för olika metoder som har sitt ursprung i teorier om våra tankar, informationsbearbetning och beteendeterapi som bygger på inlärning. Fokus i KBT är här- och nu och de faktorer som är aktuella. Detta kan innebära att man arbetar med samspelet individ och omgivning och de faktorer som vidmakthåller problemet och kartlägger dessa. Strävar efter att ge individen verktyg för att själv kunna hantera problemen. Kan innebära att individen utsätter sig för de situationer som är problematiska för att gradvis kunna hantera dessa. En form av KBT är mindfulness som innebär övningar för att observera känslotillstånd utan att värdera dem.

Kontakta oss gärna för mer information eller vid eventuella frågor!