Par- och familjeterapi

Relationer till närstående är viktiga för hur vardagen gestaltar sig. I par- och familjeterapier arbetar man med tonvikt på relation, kommunikation och samspel. Man utgår från att familjen är ett system och att familjemedlemmarna förhåller sig till varandra på ett speciellt sätt. Terapins målsättning är att förändra det som inte fungerar i parrelationen eller i familjelivet. I terapin arbetar vi med att titta på den tidiga anknytningen till föräldrar och hur denna påverkat oss senare i livet. Anknytning är de tidiga  och starka känslomässiga band som  ett barn knyter till sina vårdgivare och som har inverkan på vår personlighetsutveckling och hur vi förhåller oss till varandra genom livet.

Kontakta oss gärna för mer information eller vid eventuella frågor!