Psykodynamisk terapi

Psykodynamiska teorier har som utgångspunkt att psykiska symptom är meningsbärande och möjliga att förstå. Individen försöker på ett inre, omedvetet plan hantera och lösa motstridiga och problematiska relationer och inre konflikter. Genom att arbeta med detta i terapi kan individen komma fram till ett mer konstruktivt sätt att förhålla sig till andra människor och livssituationer. Genom att bättre förstå sin livshistoria och de mönster som gett avtryck genom denna, gör att det blir lättare att förstå de mönster som fortfarande påverkar i nuet. Enkelt skulle man kunna säga att genom att förstå ”Dået” kan det bli lättare att förstå ”Nuet” och därmed kunna hitta nya förhållningssätt i sitt liv till andra människor och till sin livssituation.

Kontakta oss gärna för mer information eller vid eventuella frågor!